Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Το CashTester.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων ανίχνευσης πλαστότητας χρημάτων και αποτελεί ιδιοκτησία της ΟΔΕΣΟΥΣ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17, Τ.Κ. 111 45, Τηλ. 210 3227140, Φαξ 210 3226808, ΑΦΜ 094496431 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Η χρήση του CashTester.gr λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί παρουσιάζονται. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ο πελάτης συμφωνεί με τους όρους χρήσης του, οι οποίοι ενδέχεται να υποβληθούν σε τροποποιήσεις με την πάροδο του χρόνου. Συνιστάται να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα τακτικά για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί ενδεχομένως να έχουν επέλθει.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να αλλάξουμε τις υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου.

Η CashTester.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με αυτό τον ιστότοπο.

Μερικοί από τους υπερσυνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα ανακατευθύνουν τον πελάτη σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους που είναι συνεργάτες της CashTester.gr. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους, ο πελάτης φεύγει από την ιστοσελίδα CashTester.gr. Καθώς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το υλικό που παρουσιάζεται εκεί.

Για να μπορέσει να κάνει μια παραγγελία, ο πελάτης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, ενώ υποχρεούται να παρέχει αυθεντικές πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την επεξεργασία της εν λόγω παραγγελίας με επιτυχία.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η CashTester.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται και τις παρεχομένων υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η CashTester.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η CashTester.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχεται το εξής περιεχόμενο για τα προϊόντα (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις).

Σε καμία περίπτωση η CashTester.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή («Η τιμή μας») περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του CashTester.gr, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές το CashTester.gr αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε το CashTester.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.

Σημειώνεται πως επιστροφές προς το κατάστημα, γίνονται δεκτές μόνο με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ όταν η χρέωση επιβαρύνει την CashTester.gr

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της CashTester.gr, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη παρουσίαζε ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας) ή ήταν κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένο κατά την μεταφορά, κ.λ.π.) ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει να επιστρέψει το προϊόν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Στις περίπτωσεις αυτές ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση ή επιστροφή του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε η CashTester.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.

Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε η CashTester.gr δεν έχει καμία ευθύνη και και υποχρέωση για αλλαγή του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος και απαιτείται επιστροφή του χρηματικού ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά του, αυτή συντελείται μόνο όταν ελεγχθεί το προϊόν από το ανάλογο τμήμα της εταιρίας μας και πιστοποιηθεί η καλή του κατάσταση και/ή λειτουργία. Ο τρόπος επιστροφής του χρηματικού ποσού γίνεται πάντα σε συνεννόηση μεταξύ του λογιστηρίου και του πελάτη.

Σημειώνεται πως επιστροφές προς το κατάστημα, γίνονται δεκτές μόνο με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ όταν η χρέωση επιβαρύνει την CashTester.gr. Για περισσότερες πληροφορίες απαιτείται η πρότερη γραπτή επικοινωνία με την διαχείριση του καταστήματος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ένα από τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά που αντιστοιχούν σε αυτές που αγόρασε, και με εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, η CashTester εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της για περίοδο μηνών από την ημέρα αγοράς (εκτός αναλώσιμων εμπορευμάτων), που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. 24 μήνες).

Για άσκηση του δικαιώματος εγγύησης, ο πελάτης υποχρεούται να υποβάλλει καταγγελία σχετικά με τις υπηρεσίες μας με τα μέσα που προβλέπονται στους όρους και τις προϋποθέσεις πωλήσεων, καθώς και να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν ή το προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στο αντικείμενο που αγόρασε.

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα αναλύσει το εν λόγω αντικείμενο ελέγχοντας την εγκυρότητα του αιτήματος εγγύησης του πελάτη. Εξαιρέσεις γίνονται για όλες τις περιπτώσεις που προκύπτουν από τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων:

Μετά την επιθεώρηση του επιστρεφόμενου προϊόντος, ο πελάτης θα ενημερωθεί για την απόφαση σχετικά με το αίτημά του.

Οι διατάξεις αυτές δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Δείτε εδώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η CashTester.gr είναι υπεύθυνη και δεσμεύεται να διασφαλίσει την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας και των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των επισκεπτών μας.

Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων περιγράφεται παρακάτω. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής θα ανακοινωθεί εδώ, σε αυτή τη δήλωση.

Ποιες πληροφορίες του πελάτη φυλάσσονται από την CashTester.gr;

Η CashTester.gr συλλέγει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ηλικία, για χρήση σε καμπάνιες μάρκετινγκ, κληρώσεις δώρων και ενημερωτικά δελτία. Όταν μια αγορά γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση παράδοσης και τις λεπτομέρειες πληρωμής.

Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική εμπειρία του πελάτη στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Πού χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πελατών;

Τα δεδομένα των πελατών επιτρέπουν στους υπαλλήλους μας να επεξεργάζονται τις παραγγελίες, να επικοινωνούν με τον πελάτη σε περίπτωση τυχόν σημαντικών λειτουργικών αλλαγών στην ιστοσελίδα, να διεξάγουν έρευνες και να λαμβάνουν πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορούμε επίσης να στείλουμε στον πελάτη μέσω e-mail πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις καμπάνιες, τις εκπτώσεις και τις ειδικές προσφορές μας. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να επικοινωνήσουμε μαζί του για τους σκοπούς αυτούς, η εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί από τον προσωπικό του λογαριασμό.

Η CashTester.gr δεσμεύεται να προστατεύσει τα στοιχεία των πελατών, τα οποία ποτέ δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Όσον αφορά την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη, υπάρχει η πιθανότητα τα στοιχεία του πελάτη, όπως τη διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας, να περάσει σε τρίτους, με στόχο την πρόληψη και την ανίχνευση απάτης.

Τι είναι τα Cookies και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται;

Cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποστέλλεται στον υπολογιστή του πελάτη και διατηρείται στο σκληρό δίσκο του.

Όταν ένας λογαριασμός δημιουργείται στην ιστοσελίδα μας, δημιουργείται ένα cookie στον υπολογιστή του πελάτη που θα επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο ταυτότητάς του κάθε φορά που ο πελάτης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης, έτσι ώστε το σύστημά μας να μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα του πελάτη κατά τη διάρκεια μιας αγοράς. Εάν ο υπολογιστής του πελάτη δεν επιτρέπει τη χρήση cookies, δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα.

Ενημέρωση των πληροφοριών των πελατών

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επαληθεύσει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην CashTester.gr, αυτό μπορεί να γίνει με πρόσβαση στον προσωπικό του/της λογαριασμό.

Ανά πάσα στιγμή, οι πληροφορίες εισόδου του πελάτη πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος. Ο πελάτης θα θεωρείται υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες και δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται από το λογαριασμό του.

Δεν συνιστούμε την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης, καθώς τόσο αυτή όσο και άλλες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να προσπελαστούν από άλλα άτομα με πρόσβαση στον ίδιο υπολογιστή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανήκουν στην CashTester.gr και έχουν λάβει άδεια και προστατεύονται από νόμους και παγκόσμιες συνθήκες. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από την CashTester.gr και τους προμηθευτές της.

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν, εκτυπωθούν ή παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο μόνο για προσωπική χρήση σας.

Δημοσίευση, εμπορική εκμετάλλευση, διανομή ή αναπαραγωγή, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, καθώς και των συνδέσμων του που οδηγούν σε οποιαδήποτε άλλη επωνυμία ή εταιρεία, απαγορεύονται.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση οποιαδήποτε διαφοράς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.